Hantering av personuppgifter

När du handlar i hemvärnets webbshop lagras personuppgifter i vårt kundregister för att ditt köp ska kunna administreras och dina varor ska kunna levereras från vårt lager. 

 

Som kund i hemvärnets webbshop är det viktigt att du är informerad om samt känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt och är medveten om vilka rättigheter du har.

 

Som kund i hemvärnets webbshop

·      Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part 

·     Som kund har du rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. Kontakta shop@hemvarnet.se för mer information.

 

Betalningen i hemvärnets webbshop sker via Klarna. Mer information om Klarnas dataskydd och hantering av personuppgifter hittar ni på
https://www.klarna.com/se/dataskydd/

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

 

Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person tex namn, e-postadress, telefonnummer, ip-adress, hemadress osv. 

 

Mer information gällande GDPR hittar ni på https://www.datainspektionen.se